Kokie asmens duomenys yra laikomi neskelbtinais?

Kokie asmens duomenys yra laikomi neskelbtinais?

Kokiomis sąlygomis mano įmonė ar organizacija gali tvarkyti neskelbtinus duomenis?

Kokiomis sąlygomis mano įmonė ar organizacija gali tvarkyti neskelbtinus duomenis?