Kokie asmens duomenys yra laikomi neskelbtinais?

Duomenys, susiję su religija, politika, sveikata ir pan., laikomi neskelbtinais pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą ir jiems taikoma speciali apsauga.

Kokiomis sąlygomis mano įmonė ar organizacija gali tvarkyti neskelbtinus duomenis?

Neskelbtini asmens duomenys yra saugomi pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą, todėl organizacijos gali juos tvarkyti tik, jei imasi apsaugos priemonių.