Mis isikuandmeid loetakse tundlikeks?

Usu, poliitika, tervisega jne seotud andmeid loetakse ELi andmekaitsemääruse alusel tundlikeks ja neile on sätestatud erikaitse.

Mis tingimustel saab mu ettevõte või organisatsioon tundlikke andmeid töödelda?

Tundlikud isikuandmed on ELi õiguse alusel kaitstud ja organisatsioonid saavad neid töödelda ainult siis, kui rakendatakse konkreetseid kaitsemeetmeid.