Op deze pagina

Antwoord

De volgende gegevens worden als „gevoelig” beschouwd en vallen onder specifieke verwerkingsvoorwaarden

  • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren;
  • gegevens over gezondheid;
  • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Referenties