Válasz

A következő személyes adatok „különlegesnek” minősülnek, és különleges adatkezelési feltételek vonatkoznak rájuk:

  • a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatok;
  • szakszervezeti tagság;
  • személyazonosításra használt genetikai adatok és biometrikus adatok;
  • egészségügyi adatok;
  • a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó személyes adatok.

Hivatkozások