Sivun sisältö

Vastaus

Seuraavat henkilötiedot katsotaan ”arkaluonteisiksi”, ja niitä voidaan käsitellä vain erityisillä ehdoilla:

  • rodun tai etnisen alkuperän, poliittisen mielipiteen, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen paljastavat henkilötiedot
  • ammattiliittoon kuuluminen
  • geneettiset tiedot, biometriset tiedot, joita käsitellään ainoastaan ihmisen tunnistamiseksi
  • terveystiedot
  • henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot.

Viitteet