Lehekülje sisu

Vastus

„Tundlikeks“ loetakse järgmisi isikuandmeid ja neile kohaldatakse konkreetseid töötlemistingimusi:

  • isikuandmed, mis paljastavad rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi veendumusi;
  • ametiühingusse kuulumine;
  • geneetilised andmed ja biomeetrilised andmed, mida töödeldakse lihtsalt füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks;
  • tervisega seotud andmed;
  • seksuaalelu või seksuaalse sättumusega seotud andmed.

Viited