Kad ir atļauts apstrādāt personas datus?

Kad ir atļauts apstrādāt personas datus?

Ko nozīmē frāze “pamatojoties uz leģitīmajām interesēm”?

Ko nozīmē frāze “pamatojoties uz leģitīmajām interesēm”?

Kad piekrišana ir uzskatāma par derīgu?

Kad piekrišana ir uzskatāma par derīgu?

Vai piekrišana, kura dota pirms 2018. gada 25. maija, joprojām ir spēkā, pēc VDAR piemērošanas sākuma 2018. gada 25. maijā?

Vai piekrišana, kura dota pirms 2018. gada 25. maija, joprojām ir spēkā, pēc VDAR piemērošanas sākuma 2018. gada 25. maijā?

Kā rīkoties, ja persona atsaukusi savu piekrišanu?

Kā rīkoties, ja persona atsaukusi savu piekrišanu?

Kā iegūst piekrišanu datu apstrādei zinātniskās pētniecības nolūkos?

Kā iegūst piekrišanu datu apstrādei zinātniskās pētniecības nolūkos?