Kada galima tvarkyti asmens duomenis?

ES duomenų apsaugos taisyklėmis nustatomos sąlygos, kada organizacija gali tvarkyti asmens duomenis, įskaitant esant sutikimui ar sutarčiai.

Kas yra „teisėtų interesų pagrindas“?

Teisėto intereso pagrindai yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, tačiau būtina laikytis ES teisėje nustatytų sąlygų.

Kada sutikimas galioja?

Sutikimas yra vienas iš teisėtų pagrindų tvarkyti asmens duomenis pagal ES teisę, tačiau reikia laikytis sąlygų, kad toks sutikimas galiotų.

Ar sutikimas, duotas iki 2018 m. gegužės 25 d., galios ir toliau, 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti BDAR?

Duomenų apsaugos taisyklės po 2018 m. gegužės pakeis sutikimo taisykles; sutikimas, duotas iki 2018 m. gegužės, ne visada galioja.

Ką daryti, jeigu kas nors atšaukia savo sutikimą?

Tam tikromis aplinkybėmis asmuo gali atsiimti savo sutikimą tvarkyti duomenis pagal ES teisę. Organizacijos turi sudaryti jiems atitinkamas sąlygas.

Kaip gauti sutikimą tvarkyti duomenis mokslinio tyrimo tikslais?

Sutikimui tvarkyti asmens duomenis mokslinių tyrimų tikslais yra taikomos specialios taisyklės pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.