Millal me tohime isikuandmeid töödelda?

ELi andmekaitse eeskirjades sätestatakse tingimused, millal võib organisatsioon üksikisiku andmeid töödelda, sh nõusoleku või lepingu alusel.

Mida tähendab „õigustatud huvi alusel“?

Õigustatud huvi on andmete töötlemise õiguslik alus, kuid ELi õiguses sätestatud tingimused peavad olema täidetud.

When is consent valid?

Nõusolek on ELi õiguse alusel isikuandmete töötlemise üks õiguslik alus, kuid kehtivuse tagamiseks peab see vastama tingimustele.

Kas enne 25. mail 2018 jõustuvat õigusakti kehtinud õigusakti alusel antud nõusolekut saab kasutada ka pärast isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise alguskuupäeva?

Pärast 2018. aasta maid kehtivad andmekaitse eeskirjad muudavad eeskirju nõusoleku kohta ja enne 2018. aasta maid antud nõusolek ei ole alati kehtiv.

Mida teha, kui keegi võtab oma nõusoleku tagasi?

ELi õiguse alusel võib isik teatavatel tingimustel võtta tagasi nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Organisatsioonid peaksid neile seda võimaldama.

Kuidas saada nõusolek töötlemiseks seoses teadusuuringuga?

Nõusolekule isikuandmete töötlemiseks teadustegevuse eesmärgil kohaldatakse ELi andmekaitsemääruse alusel konkreetseid eeskirju.