Vsebina strani

Odgovor

Ko morate pridobiti privolitev za obdelavo osebnih podatkov, mora biti izpolnjenih več pogojev, da je ta privolitev veljavna:

 • dana mora biti prostovoljno;
 • biti mora ozaveščena;
 • dana mora biti za določen namen;
 • vsi razlogi za obdelavo morajo biti jasno navedeni;
 • biti mora izrecna in dana s pozitivnim dejanjem (npr. prek elektronskega polja za označevanje, ki ga mora posameznik izrecno označiti na spletu, ali s podpisom na obrazcu);
 • izražena mora biti jasno in preprosto in jasno razvidna;
 • pojasniti in omogočiti je treba možnost za preklic privolitve (npr. s povezavo do strani za preklic na koncu elektronske pošte z novicami)

Da bi bila privolitev prostovoljna, mora imeti posameznik prosto izbiro in možnost, da zavrne ali prekliče privolitev, ne da bi prišel v slabši položaj. Privolitev ni prostovoljna, če je na primer med posameznikom in podjetjem/organizacijo (npr. v razmerju delodajalec/zaposleni) jasno neravnovesje ali če izpolnjevanje pogodbe ali izvajanje storitve pogojujete s tem, da posamezniki soglašajo z obdelavo nepotrebnih podatkov.

Da bi bila privolitev ozaveščena, se osebi zagotovijo najmanj naslednje informacije:

 • istovetnost organizacije, ki obdeluje podatke;
 • nameni, za katere se podatki obdelujejo;
 • vrste podatkov, ki se bodo obdelovali;
 • možnost preklica dane privolitve (primer: povezava do strani za preklic na koncu elektronske pošte);
 • po potrebi dejstvo, da se bodo podatki uporabili izključno za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • mogoča tveganja prenosov podatkov v tretje države, če se privolitev nanaša na mednarodni prenos, če ni sklepa o ustreznosti ali ustreznih zaščitnih ukrepov.

Jasno morate navesti tudi, da imajo vaše stranke/uporabniki možnost, da svojo privolitev prekličejo, postopek za to pa mora biti enostaven.

Ne pozabite: ko oseba poda privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, lahko te podatke obdelujete samo za namene, za katere je bila privolitev dana.

Primera

Prostovoljna privolitev

Ste letalski prevoznik in v svojem obvestilu o zasebnosti navajate, da se osebni podatki strank lahko obdelujejo za namene nagradne igre v organizaciji letalskega prevoznika, ki za nagrado ponuja brezplačen let. Stranke, ki so označile polje, da se strinjajo z udeležbo v nagradni igri, so s tem jasno izrazile soglasje, da se njihovi osebni podatki lahko obdelujejo za namene nagradne igre. S tem so dale privolitev za obdelavo podatkov za namene nagradne igre, ne pa tudi za druge namene.

Neprostovoljno soglasje

Vaše podjetje ponuja spletne storitve posredovanja filmov. Pri zbiranju podatkov, potrebnih za to pogodbo, prosite tudi za dodatne podatke, kot je spolna usmerjenost ali politično prepričanje posameznika. Navedeni posameznik lahko meni, da je njegova privolitev za obdelavo te vrste podatkov potrebna za dostop do filmov, ki jih zahteva. To ni prostovoljna, temveč „vezana privolitev“.

Reference