Lapas saturs

Atbilde

Ja personas datu apstrādes vajadzībām jāiegūst piekrišana, lai šī piekrišana būtu derīga, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • tai jābūt dotai brīvi;
 • tai jābūt apzinātai;
 • tai jābūt dotai konkrētos nolūkos;
 • jābūt skaidri norādītiem visiem apstrādes veikšanas iemesliem;
 • tā ir nepārprotama un dota aktīvas rīcības veidā (piemēram, elektroniska izvēles rūtiņa, kura attiecīgajai personai ir nepārprotami jāatzīmē tiešsaistē, vai paraksts uz veidlapas);
 • tajā izmantota skaidra un vienkārša valoda, un tā ir viegli uztverama;
 • ir iespējams atsaukt piekrišanu un šī iespēja ir izskaidrota (piemēram, abonementa anulēšanas saite elektroniska biļetena e‑pasta beigās).

Lai piekrišana būtu dota brīvi, personai jābūt dotai brīvai izvēlei un jāspēj atteikties vai atsaukt savu piekrišanu bez nelabvēlīgām sekām. Piekrišana nav dota brīvi, piemēram, ja fiziskās personas un uzņēmuma/organizācijas attiecībās (piemēram, darba devēja un darba ņēmēja attiecībās) pastāv skaidra nevienlīdzība vai ja uzņēmums/organizācija prasa personām sniegt piekrišanu nevajadzīgu personas datu apstrādei kā līguma izpildes vai pakalpojuma sniegšanas priekšnosacījumu.

Lai piekrišana būtu apzināta, personai jāsaņem vismaz šāda informācija:

 • datu apstrādes veicēja identitāte;
 • datu apstrādes nolūki;
 • apstrādājamo datu veids;
 • iespēja atsaukt doto piekrišanu (piemēram, abonementa anulēšanas saite e‑pasta ziņojuma beigās);
 • attiecīgā gadījumā — tas, vai dati tiks izmantot vienīgi automatizētā lēmumu pieņemšanā, tostarp profilēšanā;
 • ja piekrišana ir saistīta ar datu starptautisku nosūtīšanu — iespējamie riski, veicot datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm, uz kurām neattiecas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību un nav atbilstošas garantijas.

Atcerieties — ja kāda persona piekrīt tās personas datu apstrādei, jūs drīkstat šos datus apstrādāt tikai tajos nolūkos, attiecībā uz kuriem dota piekrišana.

Piemēri

Piekrišana dota brīvi

Jūs esat aviosabiedrība, un jūsu paziņojumā par konfidencialitāti ir norādīts, ka klientu personas datus var apstrādāt, lai jūsu biļete piedalītos jūsu uzņēmuma organizētā konkursā, kurā var laimēt bezmaksas lidojumu. Klienti, kuri atzīmēja izvēles rūtiņu, piekrīt piedalīties konkursā, tādējādi skaidri norādot savu vēlmi, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, lai piedalītos konkursā. Ir dota piekrišana datu apstrādei konkursa vajadzībām, bet ne citos nolūkos.

Piekrišana nav dota brīvi

Jūsu uzņēmums/organizācija tiešsaistē piedāvā filmu pakalpojumus. Vācot datus, kas vajadzīgi pakalpojumu līguma noslēgšanai, jūs prasāt norādīt arī papildu datus, piemēram, personas seksuālo orientāciju vai politisko pārliecību. Attiecīgā persona var uzskatīt, ka tai ir jāsniedz piekrišana šāda veida datu apstrādei, lai varētu piekļūt pieprasītajām filmām. Šajā gadījumā piekrišana nav sniegta brīvi un ir “piesaistīta piekrišana”.

Atsauces

 • VDAR 4. panta 11. Punkts un 7. Pants, un (32), (42) un (43) apsvērums
 • 29. panta darba grupas 2017. gada 28. novembrī pieņemtais atzinums par piekrišanu