Puslapio turinys

Atsakymas

Kai reikia gauti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tam, kad šis sutikimas galiotų, jis turi atitikti keletą sąlygų:

 • jis turi būti duotas laisva valia;
 • jis turi būti duotas remiantis turima informacija;
 • jis turi būti duotas konkrečiam tikslui;
 • jame turi būti aiškiai nurodytos visos duomenų tvarkymo priežastys;
 • jis yra aiškus ir duotas atliekant sąmoningą veiksmą (pvz., asmuo turi aiškiai pažymėti elektroninį žymimąjį langelį internete arba pasirašyti formą);
 • jis pateikiamas aiškia bei paprasta kalba ir yra aiškiai matomas;
 • suteikiama galimybė atšaukti sutikimą ir tai asmeniui yra paaiškinama (pvz., elektroninio naujienlaiškio pabaigoje yra prenumeratos atsisakymo nuoroda).

Tam, kad asmuo galėtų duoti sutikimą laisva valia, jam turi būti suteiktas laisvas pasirinkimas ir galimybė nesutikti arba savo sutikimą atšaukti nepatiriant žalos. Sutikimas nėra duotas laisva valia, kai, pavyzdžiui, yra aiškus asmens ir įmonės ar organizacijos (pvz., darbdavio ir darbuotojo) padėties disbalansas arba kai sutarties vykdymui ar paslaugos teikimui įmonė ar organizacija nustato išankstinę sąlygą, kad turi būti duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie nėra būtini tai sutarčiai vykdyti ar paslaugai teikti.

Sutikimas yra duotas remiantis turima informacija, kai asmuo gauna bent šią informaciją:

 • duomenis tvarkančios organizacijos duomenys;
 • tikslai, kuriais duomenys tvarkomi;
 • duomenų, kurie bus tvarkomi, rūšis;
 • galimybė atšaukti duotą sutikimą (pvz., el. laiško pabaigoje pateikiama prenumeratos atsisakymo nuoroda);
 • kai taikoma, tai, kad duomenys bus naudojami tik automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą;
 • jeigu sutikimas yra susijęs su duomenų tarptautiniu perdavimu, galimi pavojai, kad duomenys bus perduoti trečiosioms šalims, kurių atžvilgiu Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo ir kai nėra nustatytų tinkamų apsaugos priemonių.

Nepamirškite, kad gavę sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tai galite daryti tik tais tikslais, dėl kurių buvo prašoma sutikimo.

Pavyzdžiai

Laisva valia duotas sutikimas

Jūs esate oro vežėjas ir jūsų pranešime apie privatumo politiką nurodyta, kad klientų asmens duomenys gali būti tvarkomi jūsų įmonės organizuojamo konkurso, kuriame galima laimėti nemokamą skrydžio bilietą, tikslais. Klientai pažymėję žymimąjį langelį, kad sutinka dalyvauti konkurse, aiškiai sutiko, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso tikslais. Sutikimas duotas tvarkyti asmens duomenis konkurso tikslais, bet ne kitais tikslais.

Ne laisva valia duotas sutikimas

Jūsų įmonė ar organizacija teikia filmų žiūrėjimo internetu paslaugas. Rinkdami duomenis, kurių reikia sutarčiai sudaryti, taip pat prašote papildomų duomenų, kaip antai susijusių su asmens lytine orientacija ar politinėmis pažiūromis. Asmuo gali manyti, kad sutikimas tvarkyti tokius duomenis yra reikalingas, kad jis galėtų pažiūrėti norimą filmą. Tokiu atveju sutikimas nėra duotas laisva valia, nes jis yra „ribotas“.

Nuorodos