Puslapio turinys

Atsakymas

Jūsų įmonė ar organizacija gali tvarkyti asmens duomenis tik esant šioms aplinkybėms:

  • gavus atitinkamų asmenų sutikimą;
  • esant sutartinei prievolei (pagal jūsų įmonės ar organizacijos ir kliento sutartį);
  • siekiant įvykdyti teisinę prievolę (nustatytą ES ar nacionalinės teisės aktuose);
  • tvarkyti duomenis yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui (kaip nustatyta ES ar nacionalinės teisės aktuose);
  • siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus;
  • jūsų organizacijos teisėtų interesų labui, tačiau tik patikrinus, ar tai neturi didelio poveikio asmens, kurio duomenis tvarkote, pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Jeigu asmens teisės yra viršesnės už jūsų interesus, jūs negalite tvarkyti jo asmens duomenų vadovaudamiesi teisėtu interesu. Vertinant, ar jūsų įmonės ar organizacijos teisėti interesai tvarkyti duomenis yra viršesni už atitinkamų asmenų teisėtus interesus, atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes.

Pavyzdžiai

Sutikimas
Jūsų įmonė ar organizacija siūlo muzikos programėlę. Tam, kad galėtumėte pasiūlyti specialiai parinktas dainas ir galbūt koncertus, prašote programėlės naudotojų sutikimo tvarkyti duomenis apie jų muzikinį skonį.

Sutartinė prievolė
Jūsų įmonė ar organizacija vykdo prekybą internetu. Ji gali tvarkyti tuos duomenis, kurių reikia, kad galėtumėte imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį ir ją vykdant. Taigi, galite tvarkyti tokią informaciją kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, kredito kortelės numeris (jeigu mokama kortele) ir pan.

Teisinė prievolė
Jūs turite įmonę ir samdomų darbuotojų. Tam, kad gautumėte socialinio draudimo apsaugą, teisės aktu esate įpareigotas atitinkamai institucijai pateikti asmens duomenis (pvz., savo darbuotojų savaitines pajamas).

Viešasis interesas
Profesinė asociacija, kaip antai advokatų ar medicinos specialistų draugija, kuriai yra oficialiai suteikti atitinkami įgaliojimai, gali savo nariams taikyti drausmines procedūras.

Asmens gyvybiniai interesai
Ligoninėje gydomas į didelę avariją patekęs pacientas; ligoninei nereikia jo sutikimo ieškoti jo asmens dokumentų, kad galėtumėte patikrinti, ar šis asmuo yra ligoninės duomenų bazėje, ir rasti jo ankstesnę ligos istoriją ar susisiekti su jo artimaisiais.

Jūsų organizacijos teisėti interesai
Tam, kad užtikrintų tinklo saugumą, jūsų įmonė ar organizacija stebi savo darbuotojų IT įrenginių naudojimą. Jūsų įmonė ar organizacija gali teisėtai tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu tik tuo atveju, jeigu pasirenkamos mažiausiai savo darbuotojų teises į privatumą ir duomenų apsaugą apribojančios priemonės, pavyzdžiui, apribojamas tam tikrų svetainių prieinamumas. (Atkreipiame dėmesį, kad tai neleidžiama tose valstybėse narėse, kuriose nacionaliniais įstatymais nustatomos griežtesnės darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės.)

Nuorodos