Zawartość strony

Odpowiedź

Wycofanie zgody powinno być tak proste jak jej wyrażenie. Jeśli wycofano zgodę, Twoja firma/organizacja nie może dłużej przetwarzać takich danych. Gdy zgoda zostanie cofnięta, Twoja firma/organizacja musi zadbać o usunięcie zgromadzonych danych, chyba że istnieje inna podstawa prawna umożliwiająca dalsze przetwarzanie (np. wymóg przechowywania danych lub zakres, w którym jest to konieczne do wykonania umowy).

Jeśli dane były przetwarzane w kilku celach, Twoja firma/organizacja nie może wykorzystywać danych osobowych w tej części przetwarzania, dla której wycofano zgodę, ani też w żadnym innym celu, w zależności od charakteru cofnięcia zgody.

Przykład

Dostarczasz elektroniczny biuletyn informacyjny. Twój klient wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu online, która oznacza zezwolenie na przetwarzanie przez Ciebie wszystkich danych dotyczących jego zainteresowań, co pozwala stworzyć profil czytanych przez niego artykułów. Po roku otrzymujesz powiadomienie, że klient nie chce już otrzymywać biuletynu. Wówczas musisz usunąć ze swojej bazy danych wszelkie dane osobowe dotyczące tej osoby, zebrane w związku z subskrypcją biuletynu, w tym profil(-e) dotyczące tej osoby.

Odnośniki

  • art. 7 oraz motywy 32, 33, 42, 43 i 58 RODO
  • Grupa Robocza Art. 29: opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody (będzie zaktualizowana w oparciu o opinię przyjętą 28 listopada 2017 r.)