Lapas saturs

Atbilde

Piekrišanas atsaukšanai jābūt tikpat vieglai darbībai kā tās došanai. Ja piekrišana ir atsaukta, jūsu uzņēmums/organizācija vairs nedrīkstat apstrādāt attiecīgos datus. Kad piekrišana ir atsaukta, jūsu uzņēmumam/organizācijai jānodrošina, ka dati tiek izdzēsti, ja vien to apstrādei nav cita juridiskā pamata (piemēram, glabāšanas prasības vai ciktāl apstrāde nepieciešama līgumsaistību pildīšanai).

Ja dati tikuši apstrādāti vairākos nolūkos, atkarībā no piekrišanas atsaukšanas veida jūsu uzņēmums/organizācija attiecīgos personas datus nedrīkstat izmantot tajā apstrādes daļā, par kuru piekrišana atsaukta, vai visos nolūkos.

Piemērs

Jūs veidojat tiešsaistes biļetenu. Jūsu klients ir sniedzis piekrišanu abonēt šo tiešsaistes biļetenu, tādējādi jūs varat apstrādāt visus datus par viņa interesēm, lai veidotu profilu, kurā iekļauta informācija par šī klienta skatītajiem rakstiem. Pēc gada klients jūs informē, ka vairs nevēlas saņemt šo tiešsaistes biļetenu. Jums no savas datubāzes ir jāizdzēš visi personas dati, kas ir saistīti ar minēto personu un kas ir savākti saistībā ar biļetena abonēšanu, tostarp profils vai profili, kas attiecas uz minēto personu.

Atsauces

  • VDAR 7. pants, un (32), (33), (42), (43) un (58) apsvērums
  • 29. panta darba grupas atzinums Nr. 15/2011 par termina “piekrišana” definīciju (to paredzēts atjaunināt ar atzinumu, kurš pieņemts 2017. gada 28. novembrī)