Lehekülje sisu

Vastus

Nõusoleku tagasivõtmine peaks olema sama lihtne nagu selle andmine. Kui nõusolek võetakse tagasi, siis Te ei saa enam neid andmeid töödelda. Pärast nõusoleku tagasivõtmist peate tagama andmete kustutamise, kui nende töötlemiseks ei ole teist juriidilist alust (nt säilitamise nõuded või selle vajalikkus lepingu täitmiseks).

Kui andmeid töödeldi mitmel eesmärgil, siis ei saa Te neid isikuandmeid kasutada töötlemiseks selles osas, millega seoses nõusolek tagasi võeti, või mitte ühelgi eesmärgil, sõltuvalt nõusoleku tagasivõtmise olemusest.

Näide

Te annate välja veebipõhist uudiskirja. Teie klient annab nõusoleku veebipõhise uudiskirja tellimiseks. See võimaldab Teil töödelda kõiki andmeid tema huvide kohta, et koostada tema loetud artiklite põhjal ta profiil. Aasta pärast ta teatab, et ei soovi enam veebipõhist uudiskirja saada. Te peate kustutama oma andmebaasist kõik selle isikuga seotud andmed, mis Te kogusite seoses uudiskirja tellimusega, sealhulgas selle isiku profiili(d).

Viited