Lehekülje sisu

Vastus

Ettevõttel või organisatsioonil on sageli vaja isikuandmeid töödelda, et täita oma äritegevusega seotud ülesandeid. Isikuandmete töötlemine ei pruugi selles kontekstis olla õigustatud juriidilise kohustuse alusel või üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks. Seetõttu võite andmetöötluse õigustamiseks tugineda „õigustatud huvile“.

Te peate isikuandmete kogumisel teavitama neid töötlemisest.

Samuti peate veenduma, et Te ei mõjutaks tõsiselt nende isikute õigusi ja vabadusi oma õigustatud huvi elluviimisel, sest vastasel korral ei saa Te andmetöötluse õigustamiseks tugineda oma õigustatud huvile, vaid peate leidma teise juriidilise aluse.

Näide

Teil on õigustatud huvi, kui töötlemine leiab aset kliendisuhte raames, kui Te töötlete isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemi võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Viited