Lapas saturs

Atbilde

Zinātniskās pētniecības jomā ir pieļaujama zināma elastība attiecībā uz piekrišanas konkretizācijas pakāpi un sadrumstalotību. Vācot personas datus, pētnieki, iespējams, nevarēs pilnvērtīgi noteikt to apstrādes nolūkus. Šādos gadījumos tie var prasīt attiecīgajām personām dot piekrišanu attiecībā uz konkrētām zinātniskās pētniecības jomām vai pētniecības projektu daļām. Katrā gadījumā piekrišanai jāsaglabā tās pamatelementi; tas nozīmē, ka tai jābūt brīvi sniegtai, apzinātai, sniegtai skaidri apstiprinošas darbības veidā un jābūt konkrētai attiecībā uz apmēru, kādā to atļauts izmantot attiecīgajā pētījumā. Pētniekiem ir jānodrošina, ka tie arī ievēro šīs jomas ētikas un metodoloģijas standartus.

Piemērs

Pētnieku grupa vēlas pētīt konkrētu vēža veidu, taču apzinās, ka šāds pētījums varētu noderēt arī attiecībā uz citiem vēža veidiem. Šajā gadījumā tie var lūgt personai sniegt piekrišanu apstrādāt datus saistībā ar vēža pētniecību kopumā.

Atsauce

  • VDAR 33. apsvērums