Puslapio turinys

Atsakymas

Atliekant mokslinius tyrimus leidžiamas tam tikras lankstumas, susijęs su sutikimo konkretumu ir detalumu. Asmens duomenų rinkimo metu tyrėjai ne visada gali tiksliai nustatyti tikslus, kuriais duomenys bus tvarkomi. Tokiais atvejais jie gali prašyti, kad asmenys duotų savo sutikimą dėl tam tikrų mokslinių tyrimų sričių ar tyrimo projektų dalių. Tačiau sutikimas turi atitikti pagrindines sąlygas: jis turi būti duotas laisva valia, jo prašoma vienareikšmiais veiksmais ir jis turi būti konkretus tiek, kiek leidžiama pagal atitinkamą mokslinį tyrimą. Tyrėjai taip pat turi pasirūpinti, kad gauti sutikimai atitiktų etinius ir metodinius standartus, kaip reikalaujama jų srityje.

Pavyzdys

Tyrėjų grupė nori ištirti konkrečią vėžio rūšį, tačiau žino apie galimas pasekmes kitoms vėžio rūšims. Tokiu atveju jie gali prašyti, kad asmuo duotų sutikimą tvarkyti jo duomenis, susijusius su vėžio tyrimu.

Nuoroda