Sadržaj stranice

Odgovor

U kontekstu znanstvenog istraživanja dozvoljena je određena fleksibilnost u odnosu na stupanj specifikacije i granularnost privole. Pri prikupljanju osobnih podataka istraživači možda neće moći u potpunosti utvrditi svrhe obrade. U tim slučajevima od pojedinaca mogu zatražiti davanje privole za određena područja znanstvenog istraživanja ili za dijelove istraživačkih projekata. U svakom slučaju, privola mora zadržati svoje temeljne elemente, odnosno mora biti dobrovoljna, informirana, tražena putem jasne afirmativne radnje i specifična do mjere koju dopušta dotično istraživanje. Istraživači moraju osigurati da se i oni pridržavaju etičkih i metodoloških standarda potrebnih u njihovu području.

Primjer

Skupina istraživača želi istraživati određenu vrstu raka, ali su svjesni mogućih implikacija za ostale vrsta raka. U takvom slučaju od osobe mogu zatražiti privolu za obradu podataka povezanih s istraživanjem raka.

Upućivanja