Lehekülje sisu

Vastus

Teadusuuringute kontekstis on lubatud teataval määral paindlikkust seoses nõusoleku spetsiifilisuse ja detailsuse määraga. Isikuandmeid kogudes ei pruugi teadlased suuta täielikult kindlaks teha nende töötlemise kõiki eesmärke. Sellisel juhul saavad nad paluda üksikisikutel anda nõusolek teatavate uurimisvaldkondade või teadusprojektide osade kohta. Nõusoleku põhielemendid peavad siiski olema täidetud: vabatahtlikult antud, teadlik, küsitud selge kinnitusena ja konkreetne kõnealuse teadusuuringu puhul võimalikul määral. Samuti peavad teadlased kindlasti järgima oma uurimisvaldkonna tunnustatud eetikanorme ja metoodikat.

Näide

Teadlaste rühm soovib uurida konkreetset vähivormi, kuid nad on teadlikud selle võimalikest tagajärgedest teistele kasvajatele. Kõnealusel juhul võivad nad küsida isiku nõusolekut vähiuuringutega seoses andmete töötlemiseks.

Viited