Innehåll

Svar

Om det samtycke som lämnades av en person före den allmänna dataskyddsförordningen stämmer med villkoren i förordningen, behöver man inte be om den enskilda personens samtycke igen. Ert företag/er organisation måste se till att det samtycke som lämnades före förordningen uppfyller de villkor som fastställs i förordningen.

Exempel

Inget behov av nytt samtycke

Förordningen kommer att börja tillämpas den 25 maj 2018. Ni har precis gått igenom ert företags/er organisations integritetspolicy. Ni har kontrollerat att samtycket inom er organisation har samlats in skriftligt och stämmer med alla kraven i förordningen. I detta fall behöver ni inte be era klienter/kunder om samtycke igen i maj 2018.

Behov av att erhålla samtycke igen

Ert företag/er organisation erhöll samtycke från kunder för några år sedan genom ett online system med förhandsmarkerade rutor. Det står nu klart att detta sätt att erhålla samtycke inte är giltigt från och med den 25 maj 2018. Ert företag/er organisation måste skaffa samtycke igen om det vill fortsätta behandla uppgifterna.

Referenser