Odpoveď

Ak súhlas poskytnutý osobou pred účinnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) vyhovuje podmienkam GDPR, netreba znova žiadať o súhlas jednotlivca. Vaša spoločnosť/organizácia  sa musí uistiť, že súhlas poskytnutý pred účinnosťou všeobecného nariadenia spĺňa podmienky stanovené v GDPR.

Príklady

Nový súhlas nie je nutný

GDPR nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Nedávno ste preskúmali politiku ochrany súkromia vašej spoločnosti/organizácie. Overili ste, či súhlas v rámci vašej organizácie bol zozbieraný písomne a vyhovoval všetkým požiadavkám všeobecného nariadenia. V tomto prípade nemusíte znova v máji 2018 žiadať klientov alebo zákazníkov, aby vám poskytli súhlas.

Je nutné znova získať súhlas

Vaša spoločnosť/organizácia získala  súhlas od klientov na pár rokov pomocou systému predznačených zaškrtávacích políčok online. Teraz je jasné, že tento spôsob získania súhlasu od 25. mája 2018 viac nebude platný. Vaša spoločnosť/organizácia musí znova získať tento súhlas, ak chce aj naďalej spracúvať údaje.

Odkazy