Lapas saturs

Atbilde

Ja piekrišana, ko persona devusi pirms Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) piemērošanas sākuma , atbilst šīs regulas noteikumiem, tad attiecīgajai personai piekrišana atkārtoti nav jāprasa. Jūsu uzņēmumam/organizācijai jāpārliecinās, vai piekrišana, ko persona devusi pirms VDAR piemērošanas sākuma, atbilst šīs regulas nosacījumiem.

Piemēri

Jauna piekrišana nav jādod

VDAR tiks piemērota no 2018. gada 25. maija. Nesen ir pārskatīta jūsu uzņēmuma/organizācijas konfidencialitātes politika. Jūs esat pārliecinājies, ka piekrišana jūsu organizācijā ir iegūta rakstiski un atbilst visām Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Šajā gadījumā 2018. gada maijā jums nebūs jāprasa saviem klientiem atkārtoti dot piekrišanu.

Piekrišana jādod atkārtoti

Jūsu uzņēmums/organizācija savu klientu piekrišanu ieguva pirms dažiem gadiem, izmantojot tiešsaistes sistēmu ar iepriekš atzīmētām izvēles rūtiņām. Ir skaidrs, ka šāds piekrišanas došanas veids no 2018. gada 2. maija vairs nebūs derīgs. Ja tas vēlas turpināt attiecīgo datu apstrādi, jūsu uzņēmumam/organizācijai šī piekrišana būs jāiegūst atkārtoti.

Atsauces