Puslapio turinys

Atsakymas

Jeigu sutikimas, duotas dar nepradėjus taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), atitinka BDAR nustatytas sąlygas, naujo sutikimo nereikia. Jūsų įmonė ar organizacija turi patikrinti, ar prieš pradedant taikyti BDAR duotas sutikimas atitinka BDAR nustatytas sąlygas.

Pavyzdžiai

Nereikia naujo sutikimo

BDAR bus pradėtas taikytis 2018 m. gegužės 25 d. Neseniai peržiūrėjote savo įmonės ar organizacijos privatumo politiką, patikrindami, ar jūsų organizacijos gauti sutikimai yra sudaryti raštu ir atitinka visus BDAR nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju 2018 m. gegužės mėn. jums nereikia dar kartą prašyti savo klientų ar pirkėjų sutikimo.

Reikia naujo sutikimo

Savo klientų sutikimą jūsų įmonė ar organizacija gavo prieš keletą mėnesių, pasinaudodama iš anksto pažymėtų langelių sistema. Dabar jau žinoma, kad toks sutikimo gavimo būdas nebegalios nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jeigu jūsų įmonė ar organizacija norės toliau tvarkyti duomenis, jai reikės iš naujo gauti sutikimą.

Nuorodos