Sadržaj stranice

Odgovor

Ako je privola koju je osoba dala prije primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) u skladu s uvjetima OUZP-a, nema potrebe za ponovnim traženjem privole pojedinca. Vaše društvo/organizacija  mora provjeriti kako biste bili sigurni da privola dana prije OUZP-a udovoljava uvjetima utvrđenima OUZP-om.

Primjeri

Nema potrebe za novom privolom

OUZP će se početi primjenjivati 25. svibnja 2018. Nedavno ste pregledali pravila o zaštiti privatnosti vašeg društva/organizacije . Provjerili ste je li privola unutar vaše organizacije prikupljena u pisanom obliku te je li u skladu sa svim zahtjevima OUZP-a. U tom slučaju od svojih klijenata/korisnika ne morate ponovno tražiti novu privolu u svibnju 2018.

Potrebno je pribaviti novu privolu

Vaše društvo/organizacija je dobilo privolu klijenata prije nekoliko godina upotrebljavajući internetski sustav prethodno označenih okvira za označavanje. Sada je jasno da ovaj način dobivanja privole neće biti valjan od 26. svibnja 2018. Vaše društvo/organizacija trebat će ponovno zatražiti ovu privolu ako želite nastaviti obrađivati podatke.

Upućivanja