Lehekülje sisu

Vastus

Kui isiku poolt enne isikuandmete kaitse üldmäärust antud nõusolek on selle nõuetega kooskõlas, siis ei ole üksikisiku nõusolekut vaja uuesti küsida. Te peate veenduma, et enne isikuandmete kaitse üldmäärust antud nõusolek on kooskõlas käesoleva õigusakti nõuetega.

Näited

Uut nõusolekut ei ole vaja

Isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse alates 25. maist 2018. Te vaatasite hiljuti oma isikuandmete puutumatust käsitleva teate üle. Te veendusite, et Teie organisatsioonis võeti nõusolek kirjalikult ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse kõigi nõuetega. Sellisel juhul ei ole Teil vaja oma klientidelt 2018. aasta mais uut nõusolekut küsida.

Uus nõusolek on vajalik

Te saite klientidelt nõusoleku mõni aasta tagasi, kasutades selleks veebipõhist eelmärgitud märkeruutu. Nüüd on selge, et selline nõusoleku saamise viis ei kehti alates 25. maist 2018. Te peate nõusolekut uuesti küsima, kui soovite andmeid edasi töödelda.

Viited