Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Εάν συγκατάθεση που παραχωρήθηκε από ένα άτομο πριν από τη θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, τότε δεν υπάρχει λόγος να ζητηθεί και πάλι η συγκατάθεση του ατόμου. Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας πρέπει να βεβαιωθεί ότι η συγκατάθεση που παραχωρήθηκε πριν από τον ΓΚΠΔ πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

Παραδείγματα

Δεν χρειάζεται νέα συγκατάθεση

Ο ΓΚΠΔ θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Αναθεωρήσατε πρόσφατα την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας ή του οργανισμού σας. Ελέγξατε ότι η συγκατάθεση στους κόλπους της εταιρείας ή του οργανισμού ελήφθη γραπτώς και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να ζητήσετε από τους πελάτες σας ξανά τη συγκατάθεσή τους τον Μάιο του 2018.

Χρειάζεται να δοθεί ξανά συγκατάθεση

Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας έλαβε συγκατάθεση από πελάτες πριν από χρόνια χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που περιελάμβανε προεπιλεγμένα πλαίσια στο διαδίκτυο. Είναι τώρα σαφές ότι ο εν λόγω τρόπος λήψης συγκατάθεσης δεν θα είναι έγκυρος από τις 25 Μαΐου 2018. Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας θα πρέπει να λάβει νέα συγκατάθεση εάν επιθυμεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Παραπομπές