Odpověď

Pokud je souhlas daný před použitelností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) v souladu s podmínkami GDPR, pak není nutné o souhlas žádat znovu. Vaše společnost/organizace se musí ujistit, že souhlas daný před GDPR odpovídá podmínkám stanoveným v GDPR.

Příklady

Nový souhlas není nutný

GDPR vstoupí se začne používat dne 25. května 2018. Nedávno jste provedli přezkoumání politiky ochrany soukromí vaší společnosti/organizace . Zkontrolovali jste, zda souhlas ve vaší organizaci byl shromážděn písemně a v souladu se všemi požadavky GDPR. V takovém případě své klienty/zákazníky nemusíte o souhlas žádat znovu v květnu 2018.

Je nutné získat souhlas znovu

Vaše společnost/organizace před několika lety od klientů získala souhlas online pomocí systému předem zaškrtnutých políček. Nyní je zřejmé, že tento způsob získání souhlasu nebude od 25. května 2018 platný. Vaše společnost/organizace bude muset souhlas získat znovu, pokud chce osobní údaje nadále zpracovávat.

Odkazy