Отговор

Ако съгласието, дадено от лицето преди влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), отговаря на условията на ОРЗД, тогава няма нужда да се иска отново съгласието на лицето. Вашето дружество/организация трябва да се увери, че съгласието, дадено преди влизането в сила на ОРЗД, отговаря на условията, определени в ОРЗД.

Примери

Няма нужда от ново съгласие

ОРЗД ще влезе в сила на 25 май 2018 г. Наскоро сте преразгледали политиката на Вашето дружество/организация за защита на личните данни. Проверили сте, че съгласието на клиентите на организацията ви е било получено в писмен вид и отговаря на всички изисквания на ОРЗД. В този случай не е необходимо отново да искате съгласието на клиентите си през май 2018 г.

Необходимо е отново да получите съгласие

Вашето дружество/организация е олучило/-а сте съгласие от клиентите преди няколко години, като е използвало/-а онлайн система с предварително маркирани полета. Вече е ясно, че този начин на получаване на съгласие няма да е валиден към 25 май 2018 г. Вашето дружество/организация ще трябва отново да получи това съгласие, ако иска да продължи да обработвате данните.

Позовавания