Zawartość strony

Odpowiedź

Gdy przejmujesz od innej organizacji listę kontaktów lub bazę danych zawierającą dane kontaktowe osób fizycznych, ta organizacja musi wykazać, że dane zostały pozyskane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i że może je wykorzystać w celach reklamowych. Przykładowo, jeśli organizacja nabyła dane na podstawie zgody, taka zgoda powinna była obejmować możliwość przekazania danych do innych odbiorców do ich własnych celów marketingu bezpośredniego.

Twoja firma/organizacja musi także zadbać o aktualizację listy lub bazy danych oraz o to, by nie wysyłać materiałów reklamowych osobom, które sprzeciwiły się przetwarzaniu ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Używając do celów marketingu bezpośredniego takich form komunikowania się jak wiadomości e-mail, Twoja firma/organizacja musi ponadto przestrzegać przepisów określonych w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa 2002/58/WE1).

Przetwarzanie takich list odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Twojej firmy, a osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Twoja firma/organizacja musi ponadto poinformować osoby, których dane dotyczą – najpóźniej w momencie pierwszego kontaktu z nimi – o tym, że zebrała ich dane osobowe i że będzie je przetwarzać podczas przesyłania im materiałów reklamowych. 

Przykład

Dwoje przyjaciół, pani A i pan B, prowadzą swoje firmy – odpowiednio siłownię oraz księgarnię. Każde z nich zbiera dane od swoich klientów. Księgarnia pana B przynosi małe dochody. Jego baza danych klientów zawiera mało wpisów, a do samej księgarni przychodzi niewiele osób. Informuje panią A, że ma w sprzedaży nową biografię słynnego sportowca, i pyta, czy być może klienci pani A chcieliby otrzymać reklamę tej książki. W warunkach dotyczących polityki prywatności pani A poinformowała swoich klientów, że może udostępniać ich dane swoim partnerom biznesowym oferującym produkty z dziedziny zdrowia i sportu. Jeżeli udzielono konkretnej zgody na przekazanie danych innym odbiorcom do celów ich własnego marketingu bezpośredniego, pani A może wysłać listę klientów do pana B. Nie może jednak wysyłać żadnych informacji o osobie, która sprzeciwiła się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Odnośniki