Lapas saturs

Atbilde

Pirms kontaktpersonu saraksta vai datubāzes, kurā norādīta fizisku personu kontaktinformācija, iegūšanas no citas organizācijas šai organizācijai jāspēj parādīt, ka dati ir iegūti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ka tā tos drīkstat izmantot reklāmas nolūkos. Piemēram, ja organizācija šos datus ir ieguvusi saskaņā ar piekrišanu, tai ir jāparedz iespēja datus nosūtīt citiem saņēmējiem, lai tie tos izmantotu saviem tiešās tirgvedības pasākumiem.

Jūsu uzņēmumam/organizācijai arī jāpārliecinās, ka saraksts vai datubāze ir atjaunināta un ka nesūtāt reklāmas personām, kuras ir iebildušas pret savu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Jūsu uzņēmumam/organizācijai arī jānodrošina, ka gadījumā, ja tiešās tirgvedības nolūkos tas izmanto tādus saziņas veidus kā e‑pasts, tas ievēro noteikumus, kas izklāstīti E-privātuma direktīvā (Direktīvā 2002/58/EK1).

Šādus sarakstus apstrādā, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, un fiziskajām personām būs tiesības iebilst pret šādu apstrādi. Jūsu uzņēmumam/organizācijai arī jāinformē šīs personas vismaz tad, kad ar tām notiek pirmā saziņa, par to, ka tas ir savācis to personas datus un ka tos apstrādās, lai šīm personām nosūtītu reklāmas.

Piemērs

Diviem draugiem — A kundzei un B kungam — pieder attiecīgi sporta klubs un grāmatnīca. Abi vāc datus par saviem klientiem. B kunga grāmatnīcai pārāk labi neveicas. Tās klientu datubāzē ir maz ierakstu, un to apmeklē vien nedaudzi apmeklētāji. B kungs pastāsta A kundzei, ka viņa grāmatnīcā ir pieejama jaunizdota kāda slavena sportista biogrāfija, un vaicā, vai A kundzes klienti būtu ieinteresēti saņemt reklāmu par šo grāmatu. Saskaņā ar A kundzes uzņēmuma paziņojumu par konfidencialitāti, uzņēmums var nosūtīt datus tā partneriem, kuri piedāvā produktus veselības un fitnesa jomās. Ciktāl ir dota konkrēta piekrišana, lai attiecīgās personas datus nosūtītu citiem saņēmējiem to tiešās tirgvedības vajadzībām, A kundze var nosūtīt savu klientu sarakstu B kungam. Tomēr datus nedrīkst nosūtīt par tādām personām, kuras ir iebildušas pret savu personas datu apstrādi.

Atsauces

  • VDAR 4. panta 10. punkts, 5., 6., 14. un 21. pants
  • 29. panta darba grupas atzinums par pārredzamību
  • E-privātuma direktīvas 2002/58/EK noteikumi par tiešo tirgvedību, jo īpaši tās 13. pants

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).