Puslapio turinys

Atsakymas

Prieš įsigydama kitos organizacijos kontaktų sąrašą ar duomenų bazę su asmenų kontaktiniais duomenimis, ta organizacija turi sugebėti įrodyti, kad duomenys buvo gauti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kad ji gali juos naudoti reklamos tikslais. Pavyzdžiui, jeigu organizacija gavo šiuos duomenis remdamasi sutikimu, šis sutikimas turėtų numatyti galimybę perduoti duomenis kitiems gavėjams jų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūsų įmonė ar organizacija taip pat privalo užtikrinti, kad sąrašas ir duomenų bazė būtų atnaujinti ir kad nesiųstumėte reklamos asmenims, kurie nesutiko, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, jūsų įmonė ar organizacija privalo pasirūpinti, kad jos naudojamos ryšio priemonės, pavyzdžiui, elektroninis paštas, skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams, atitiktų E. privatumo direktyva (Direktyva 2002/58/EB1) nustatytas taisykles.

Tokie sąrašai tvarkomi remiantis teisėtais interesais, o asmenys turės teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. Jūsų įmonė ar organizacija taip pat privalo informuoti asmenis ne vėliau kaip pirmą kartą su jais susisiekusi, kad surinkote jų asmens duomenis ir tvarkysite juos reklamos siuntimo tikslais.

Pavyzdys

Du draugai, ponia A ir ponas B, turi atitinkamai sporto klubą ir knygyną. Jie abu renka duomenis apie savo klientus. Pono B knygynui sunkiai sekasi. Jo klientų duomenų bazėje yra vos keli įrašai, o užklystančių žmonių irgi nėra labai daug. Ponas B pasakoja poniai A apie gautą naują garsaus sportininko biografiją ir teiraujasi, ar jos klientus sudomintų šios knygos reklama. Ponios A pranešime apie privatumo politiką nurodyta, kad ji gali dalytis savo klientų duomenimis su partneriais, kurie siūlo sveikatos ir sveikatingumo produktus. Jeigu buvo duotas konkretus sutikimas perduoti duomenis kitiems gavėjams jų tiesioginės rinkodaros tikslais, ponia A gali persiųsti ponui B savo klientų sąrašą, išskyrus duomenis apie asmenis, kurie nesutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Nuorodos