Lehekülje sisu

Vastus

Enne teiselt organisatsioonilt kontaktandmete loetelu või üksikisikute kontaktandmetega andmebaasi hankimist peab see organisatsioon suutma tõestada, et andmed on saadud isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega kooskõlas ja et Te võite neid reklaami eesmärgil kasutada. Näiteks, kui see organisatsioon sai andmed nõusoleku alusel, pidi nõusolek sisaldama võimalust anda andmed üle teistele vastuvõtjatele nende endi otseturunduse eesmärgil.

Samuti peate tagama, et see loetelu või andmebaas on ajakohane ja Te ei saada reklaami neile, kes on esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Lisaks peate Te tagama näiteks otseturunduseks e-posti kasutades, et Te järgite ka eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas direktiivis (direktiiv 2002/58/EÜ)1 sätestatud eeskirju.

Sellise  loetelu  töötlemine toimub oma õigustatud huvi alusel ja üksikisikutel on õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele. Samuti peate Te teavitama isikuid hiljemalt nendega esmakordse suhtlemise ajal, et olete nende isikuandmeid kogunud ja töötlete andmeid neile reklaamide saatmise eesmärgil.

Näide

Kahel sõbral, pr A-l ja hr B-l, on vastavalt spordikeskus ja raamatupood. Kumbki kogub oma klientidelt andmeid. Hr B raamatupoel ei lähe äri kuigi hästi. Tema kliendibaasis on vähe kirjeid ja tema poodi ei külastata eriti tihti. Ta räägib pr A-le, et tal on kuulsa sportlase uus elulooraamat, ja küsib, kas pr A kliendid võiksid tahta selle raamatu kohta reklaami saada. Pr A isikuandmete puutumatust käsitlevas teates teavitatakse kliente, et ta võib jagada neid andmeid partneritega, kes pakuvad tervise ja spordiga seotud tooteid. Kuna on antud konkreetne nõusolek, et andmeid võib saata teistele vastuvõtjatele nende enda otseturundamise eesmärgil, tohib pr A saata klientide loetelu hr B-le. Mingeid andmeid ei tohi saata andmesubjekti kohta, kes esitas vastuväite oma isikuandmete jagamise suhtes.

Viited