Sidens indhold

Svar

Før erhvervelsen af en liste med kontaktoplysninger eller en database med oplysninger om enkeltpersoner fra en anden organisation, skal denne anden organisation kunne bevise, at oplysningerne er indhentet i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse, og at oplysningerne må benyttes til reklameformål. Hvis organisationen for eksempel indhentede oplysningerne på baggrund af samtykke, skal samtykket have indeholdt oplysninger om muligheden for overførsel af oplysningerne til andre modtagere, som kan bruge dem til deres egen direkte markedsføring.

Jeres virksomhed/organisation skal også sikre, at listen eller databasen er ajourført, og at I ikke sender reklamer til enkeltpersoner, som har gjort indsigelse mod behandling af deres personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Jeres virksomhed/organisation skal desuden sikre, at reglerne i e-datadirektivet (direktiv 2002/58/EF1 overholdes, hvis I bruger kommunikation som f.eks. e-mail til direkte markedsføring.

Sådanne lister behandles på grundlag af legitime interesser, og enkeltpersoner vil have ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Jeres virksomhed/organisation skal også informere enkeltpersoner om, deres personoplysninger er blevet indsamlet, og at I vil behandle dem med henblik på at sende reklamer, senest ved den første kommunikation med dem.

Eksempel

To venner, fru A og hr. B, driver henholdsvis et fitnesscenter og en boghandel. De indsamler begge oplysninger fra deres egne kunder. Det går ikke så godt for hr. B’s boghandel. Der er ikke mange poster i hans kundedatabase, og der kommer ikke mange kunder i butikken. Han fortæller fru A, at han har en ny biografi om en berømt sportsudøver, og spørger, om fru A’s kunder mon vil være interesseret i at få en reklame om bogen. Vilkårene i fru A’s meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger oplyste hendes kunder om, at hun kunne dele oplysningerne med partnere, som tilbyder produkter inden for sundhed og fitness. I det omfang der er givet udtrykkeligt samtykke til muligheden for at videregive oplysningerne til andre modtagere, så de selv kan bruge dem til direkte markedsføring, kan fru A sende sin kundeliste til hr. B. Der må ikke sendes oplysninger om en enkeltperson, som har gjort indsigelse mod behandling af sine personoplysninger.

Referencer