Отговор

Преди да получите от друга организация списък с контакти или база с данни за връзка с физически лица, тази организация трябва да може да докаже, че данните са получени в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и че те може да се използват за рекламни цели. Например, ако организацията ги е придобила въз основа на съгласие, съгласието трябва да включва възможността за предаване на данните на други получатели за техния собствен директен маркетинг.

Вашето дружество/организация трябва също така да се увери, че списъкът или базата данни са актуални и че не изпраща реклами на лица, които възразяват срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг. Вашето дружество/организация също така трябва да се увери, че ако използва за целите на директния маркетинг комуникации, като например имейл, то  спазва правилата, посочени в Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (Директива 2002/58/EО1.

Такива списъци следва да се обработват въз основа на законните интереси и физическите лица ще имат право да възразят срещу подобно обработване. Освен това Вашето дружество/организация трябва да информира физическите лица, най-късно по време на първата комуникация с тях, че е събрало личните им данни и че ще ги обработва за изпращане на реклами.

Пример

Двама приятели, г-жа А и г-н Б, управляват съответно фитнес зала и книжарница. Всеки събира данни от съответните си клиенти. Книжарницата на г-н Б не върви добре. В неговата база данни има вписани няколко клиенти, а в книжарницата му не влизат много хора. Той казва на г-жа А, че има нова биографична книга на известен спортист и пита дали клиентите на г-жа А биха били заинтересовани да получат реклама за книгата. Условията на известието за поверителност на г-жа А информират клиентите ѝ, че тя би могла да сподели данните им с партньори, които предлагат продукти в областта на здравето и фитнеса. При условие че е предоставено конкретно съгласие за предаване на данните на други получатели за техния собствен директен маркетинг, г-жа А може да изпрати списъка на клиентите на г-н Б. Не могат да бъдат изпратени данни за субект на данни, който е възразил срещу обработката на личните му данни.

Позовавания