Lapas saturs

Atbilde

Jūsu uzņēmums/organizācija drīkst apstrādāt bērna personas datus tikai saskaņā ar piekrišanu — līdz zināmam bērna vecumam ir jāiegūst bērna vecāka vai aizbildņa nepārprotama piekrišana. Vecuma slieksnis, līdz kuram vajadzīga vecāku atļauja, ir starp 13 un 16 gadiem, atkarībā no vecuma, ko noteikusi katra ES dalībvalsts. Plašāku informāciju jautājiet savai valsts datu aizsardzības iestādei.

Ir jāpieliek saprātīgas pūles, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas, lai pārbaudītu, vai sniegtā piekrišana patiešām atbilst regulai. Tas nozīmē, ka jūsu uzņēmumam/organizācijai ir jāievieš vecuma pārbaudes pasākumi (piemēram, kontroljautājumi, darbības tīmekļa vietnē).

Ir jāiegūst vecāka vai aizbildņa piekrišana, ja, piemēram, jūsu organizācija darbojas tiešsaistes sociālo tīklu vietnēs, kas bērniem nodrošina bezmaksas spēles, vai kas sniedz ģimenes apdrošināšanas pakalpojumus.

Ja jūsu organizācijas mērķauditorija ir bērni, jums jānodrošina, ka jebkāda bērnam adresēta informācija vai saziņa ar bērnu tiek sniegta viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, ko bērns var viegli saprast.

Preventīviem vai konsultāciju pakalpojumiem, ko tiešā veidā piedāvā bērniem, vecāku piekrišana nav vajadzīga, jo šādu pakalpojumu mērķis ir aizsargāt bērna intereses.

Atsauces

  • VDAR 8. un 12. pants, un (38) un (58) apsvērums