Puslapio turinys

Atsakymas

Jūsų įmonė ar organizacija gali tvarkyti atitinkamo amžiaus vaiko asmens duomenis tik gavusi aiškų jo tėvų arba globėjų sutikimą. Amžius, iki kurio reikia gauti tėvų sutikimą, svyruoja nuo 13 iki 16 metų, priklausomai nuo skirtingose ES valstybėse narėse nustatytos amžiaus ribos. Pasitikrinkite šią informaciją savo nacionalinėje duomenų apsaugos institucijoje.

Atsižvelgiant į turimas technologijas, reikia dėti pagrįstas pastangas, kad būtų patikrinta, ar gautas sutikimas tikrai atitinka įstatymus. Tai reiškia, kad jūsų įmonė ar organizacija turi įgyvendinti amžiaus patikrinimo priemones (pvz., užduoti kontrolinius klausimus, imtis veiksmų svetainėje).

Tėvų arba globėjų sutikimą reikia gauti, jeigu jūsų organizacija, pavyzdžiui, kuria internetinių socialinių tinklų svetaines, kuriose siūlomi nemokami žaidimai vaikams ar šeimos draudimas.

Jeigu jūsų organizacijos pagrindinė tikslinė grupė yra vaikai, privalote pasirūpinti, kad visa vaikams skirta informacija ir pranešimai būtų pateikiami lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kurią vaikas lengvai suprastų.

Tėvų sutikimo nereikalaujama tiesiogiai vaikui teikiant prevencijos ar konsultavimo paslaugas, nes jomis siekiama apsaugoti vaiko interesus.

Nuorodos