Lehekülje sisu

Vastus

Teie ettevõte või organisatsioon saab lapse andmeid nõusoleku alusel töödelda ainult juhul, kui Teil on teatud vanuseni nende vanema või eestkostja selgesõnaline nõusolek. Vanusepiir, milleni tuleb saada vanema nõusolek, on vahemikus 13–16 aastat, sõltuvalt erinevates ELi liikmesriikides sätestatud vanusest. Uurige täpsemalt oma riiklikust andmekaitseasutusest.

Te peate kättesaadavat tehnoloogiat arvesse võttes tegema mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida, kas antud nõusolek on tõesti seadusega kooskõlas. See tähendab, et Teie ettevõte peab rakendama vanuse kontrolli meetmeid (nt kontrollküsimusi, tegevusi veebisaidil).

Te peate saama vanema või eestkostja nõusoleku, kui Te tegutsete veebipõhiste suhtlusvõrgustike saitidel, mis pakuvad näiteks lastele tasuta mänge või perekindlustust.

Kui Teie ettevõtte või organisatsiooni sihtrühmaks on lapsed, siis Te peate tagama, et kogu lapsele suunatud teave oleks ja suhtlemine toimuks kergesti kättesaadavalt ning selges ja lihtsas keeles, mis on lapsele kergesti arusaadav.

Vanema nõusolekut ei ole vaja seoses lapsele otse pakutavate ennetavate või nõustamisteenustega, sest nende eesmärk on kaitsta laste huve.

Viited