Sidens indhold

Svar

Jeres virksomhed/organisation må kun behandle et barns personoplysninger med samtykke, hvis  forældres eller værges udtrykkelige samtykke er opnået, så længe barnet er under en vis alder. Aldersgrænsen for at indhente forældresamtykke varierer mellem 13 og 16 år, afhængigt af reglerne i de forskellige EU-lande. Forhør jer hos den nationale databeskyttelsesmyndighed.

Der skal gøres en rimelig indsats — under hensyntagen til den tilgængelige teknologi — for at kontrollere, at det afgivne samtykke virkelig overholder loven. Det betyder, at virksomheden/organisationen skal iværksætte foranstaltninger til alderskontrol (f.eks. kontrolspørgsmål eller handlinger på webstedet).

Der skal indhentes samtykke fra forældre eller værge, hvis jeres organisation for eksempel arbejder med sociale netværk på internettet, som tilbyder gratis spil til børn eller familieforsikring.

Hvis jeres organisation henvender sig til børn, skal I sikre, at al information og kommunikation henvendt til barnet er lettilgængelig og i et klart og enkelt sprog, som barnet nemt kan forstå.

Forebyggende eller rådgivende tjenester, som tilbydes direkte til børn, kræver ikke tilladelse fra forældrene, da deres formål er at beskytte barnets tarv.

Referencer