Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych przez moją firmę/organizację?

Jeżeli firma nie przestrzega prawa UE w zakresie ochrony danych, może podlegać różnym sankcjom, w tym zawieszeniu działalności i karom finansowym.

Czu moja firma/organizacja może ponosić odpowiedzialność za szkody?

Odpowiedzialność organizacji za indywidualne szkody w przypadku nieprzestrzegania unijnego prawa o ochronie danych.