Kā rīkoties, ja mans uzņēmums/organizācija nav ievērojis datu aizsardzības noteikumus?

Kā rīkoties, ja mans uzņēmums/organizācija nav ievērojis datu aizsardzības noteikumus?

Vai mans uzņēmums/organizācija var būt atbildīgs par nodarīto kaitējumu?

Vai mans uzņēmums/organizācija var būt atbildīgs par nodarīto kaitējumu?