Какво ще стане, ако не спазим правилата за защита на данните?

Може да се наложат редица санкции, включително спиране на дейностите и глоби, ако дружеството ви не спазва законодателството на ЕС за защита на данните.

Може ли дружеството/организацията ми да носи отговорност за щети?

Отговорност на организацията ви за индивидуални щети, ако не спазвате законодателството на ЕС за защита на данните.