Wat is de taak van de gegevensbeschermingsautoriteit?

Wat is de taak van de gegevensbeschermingsautoriteit?

Wat is het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECG)?

Wat is het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECG)?

Het ECG is een EU-orgaan dat er mede voor moet helpen zorgen dat de gegevensbeschermingswetgeving in de hele EU consequent wordt toegepast.

Wat gebeurt er als mijn onderneming/organisatie gegevens in verschillende EU-lidstaten verwerkt?

Wat gebeurt er als mijn onderneming/organisatie gegevens in verschillende EU-lidstaten verwerkt?