X'inhu r-rwol tal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data?

X'inhu r-rwol tal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data?

X'inhu l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)?

X'inhu l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)?

L-EDPB huwa korp tal-UE li jaħdem biex jgħin biex jiġi żgurat li l-liġi dwar il-protezzjoni tad-data tiġi applikata b'mod konsistenti madwar l-UE.

X'jiġri jekk il-kumpanija tiegħi tipproċessa data fi Stati Membri differenti tal-UE?

X'jiġri jekk il-kumpanija tiegħi tipproċessa data fi Stati Membri differenti tal-UE?