Kādi ir datu aizsardzības iestādes uzdevumi?

Kādi ir datu aizsardzības iestādes uzdevumi?

Valsts datu aizsardzības iestāžu uzdevumi un pienākumi, izpildot ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un uzraugot tās ievērošanu.

Kas ir Eiropas Datu aizsardzības kolēģija?

Kas ir Eiropas Datu aizsardzības kolēģija?

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir ES struktūrvienība, kas palīdz nodrošināt datu aizsardzības tiesību aktu konsekventu piemērošanu visā ES.

Kā rīkoties, ja mans uzņēmums datus apstrādā citā ES dalībvalstī?

Kā rīkoties, ja mans uzņēmums datus apstrādā citā ES dalībvalstī?

Kā noteikt vadošo datu aizsardzības iestādi, ja jūsu organizācija datus apstrādā vairākās ES valstīs.