Koks yra duomenų apsaugos institucijos vaidmuo?

Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų vaidmuo ir atsakomybė vykdant bei stebint ES duomenų apsaugos teisės akto įgyvendinimą.

Kas yra Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV)?

EDAV yra ES institucija, padedanti užtikrinti, kad duomenų apsaugos teisės aktas būtų nuosekliai taikomas visoje ES.

Ką daryti, jeigu mano įmonė tvarko duomenis skirtingose ES valstybėse narėse?

Vadovaujančios DAI nustatymas, jeigu jūsų organizacija tvarko duomenis keliose ES šalyse.