Каква е ролята на органа за защита на данните?

Роля и отговорности на националните органи за защита на данните при прилагането и наблюдението на законодателството на ЕС за защита на данните.

Какво представлява Европейският комитет за защита на личните данни (EDPB)?

EDPB е орган на ЕС, чиято задача е да гарантира, че законът за защита на данните се прилага последователно в целия ЕС.

Какво ще стане, ако обработваме данни в различни държави на ЕС?

Определяне на водещия ОЗД, ако вашата организация обработва данни в няколко държави от ЕС