Sadržaj stranice

Odgovor

Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP) primjenjuje se u cijelom EU-u – riječ je o jednom skupu pravila o zaštiti podataka za sve države članice EU-a. Time je vaše društvo/organizacija pošteđeno potrebe ulaganja napora kako bi shvatio nekoliko različitih prava. U određenim područjima države članice EU-a mogu dodatno urediti primjenu pravila OUZP-a (primjer: pravila o zapošljavanju, sektor javnog zdravlja, pravila o usklađivanju slobode izražavanja sa zaštitom podataka). OUZP-om se također uvodi takozvani „jedinstveni mehanizam” kojim se osigurava suradnja među tijelima za zaštitu podataka (TZP-ovi) u slučaju prekogranične obrade.

Ako vaše društvo/organizacija podatke obrađuje u različitim zemljama, nadležni TZP, koji će biti vodeće tijelo u svojem djelovanju s drugim dotičnim TZP-ovima u EU-u, jest TZP države članice EU-a u kojoj je vaš glavni poslovni nastan. To se utvrđuje kao društvo/organizacija vaše središnje uprave u EU-u osim ako se  odluke o svrhama i načinima obrade osobnih podataka ne donose u drugom poslovnom nastanu u  kojemu postoje ovlasti za provedbu tih odluka.

Ako vaše društvo/organizacija podatke obrađuje kako bi zadovoljilo obvezu nacionalnog prava države članice EU-a, nadležan je samo TZP te države članice EU-a.

Primjer

Glavni poslovni nastan (odnosno sjedište) tekstilnog društva nalazi se u Italiji. Ima trgovine „satelite” u susjednim zemljama kao što su Malta, Grčka, Francuska i Austrija. U tim susjednim zemljama te trgovine „sateliti” postavljaju bazu podataka koja obrađuje osobne podatke klijenata za marketinške svrhe. No odluke o tome „kako”, „kada” i „zašto” se obratiti navedenim klijentima donose se u sjedištu u Italiji. Stoga se u ovom slučaju smatra da se odluka o obradi osobnih podataka u marketinške svrhe donosi u Italiji. Vodeće tijelo za vaše društvo/organizaciju je talijanski TZP.

Upućivanja