Sidens indhold

Svar

Den generelle forordning om databeskyttelse gælder i hele EU — ét sæt databeskyttelsesregler for alle EU-medlemsstater. Det betyder, at jeres virksomhed/organisation ikke skal sætte sig ind i flere forskellige love. På nogle områder kan EU-medlemsstaterne udspecificere anvendelsen af reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse (f.eks. ansættelsesret, sundhedssektoren, regler om afvejning mellem ytringsfrihed og databeskyttelse). Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) indfører også den såkaldte »one-stop-shop-mekanisme«, som sikrer samarbejde mellem databeskyttelsesmyndighederne i tilfælde af grænseoverskridende behandling.

Hvis jeres virksomhed/organisation behandler oplysninger i forskellige lande, er den kompetente databeskyttelsesmyndighed — som vil være den ledende myndighed ved kontakt med andre berørte databeskyttelsesmyndigheder i EU — databeskyttelsesmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor I har hovedsæde. Hovedsædet er jeres virksomheds/organisations hovedkontor i EU, medmindre beslutninger om formål med og metoder til behandling af personoplysninger, træffes et andet sted, og beføjelsen til at gennemgøre disse beslutninger findes på dette sted.

Hvis jeres virksomhed/organisation behandler oplysninger for at opfylde en forpligtelse i henhold til national ret i en EU-medlemsstat, er kun databeskyttelsesmyndigheden i det pågældende EU-land kompetent.

Eksempel

En tekstilvirksomheds hovedsæde (dvs. dens hovedkontor) ligger i Italien. Den har filialer i nabolande som f.eks. Frankrig, Grækenland, Malta og Østrig. I disse nabolande har filialerne oprettet databaser, som behandler kundernes personoplysninger med markedsføring som formål. Beslutningen om, »hvordan« disse kunder skal kontaktes, »hvornår« og »hvorfor« træffes dog på hovedkontoret i Italien. Derfor anses beslutningen om behandling af personoplysninger med markedsføring som formål for at blive truffet i Italien. Den italienske databeskyttelsesmyndighed er den ledende myndighed for jeres virksomhed/organisation.

Referencer